1. Odstąpienie od umowy
 2. 1.1. Określone w niniejszym punkcie prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).

  1.2. Klienci będący konsumentami mają prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  1.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

  1.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować ESTI Hurtownia Kosmetyczna o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  1.5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną  dostępny na naszej stronie internetowej www.esti.sklep.pl.  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

  1.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1.7. Na stronie internetowej www.esti.sklep.pl zamieszczony jest wzór odstąpienia od umowy.

  1.8. Zgodnie z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  1.9. ESTI Hurtownia Kosmetyczna nie odbiera zwrotów za pobraniem.

 3. Skutki odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem.
 4. 2.1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ESTI Hurtownia Kosmetyczna), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ESTI Hurtownia Kosmetyczna zastrzega, iż może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy.

  2.2. Zwracany przedmiot należy odesłać wraz z dokumentem zakupu na adres: ESTI Hurtownia Kosmetyczna ul. Nawojowska 22, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem ZWROT, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  2.3. Koszty wysyłki zwracanego przedmiotu do ESTI Hurtownia Kosmetyczna pokrywa Klient.

  2.4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać klikając tutaj